30018_2.jpg

Pytanie: Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed linią złożoną z trójkątów?

Dr Prawko odpowiada: Zdjęcie prezentuje skrzyżowanie, na którym ruch regulowany jest za pośrednictwem policjanta regulującego ruchem. Sygnały dawane przez policjanta są najważniejsze z wszystkich. Za nimi na drugiej pozycji są światła, dalej znaki i na końcu normy prawa. Pozycja policjanta zwróconego do nas prawym lub lewym bokiem oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie (odpowiada zielonemu światłu sygnalizatora). W tym przypadku linia warunkowego zatrzymania dla nas nie istnieje, bo to co nakazuje policjant jest ważniejsze. Wjeżdżamy więc na skrzyżowanie, bez zatrzymywania się.

Skip to content