Pytanie: Czy w tej sytuacji należy rozpocząć hamowanie?

Dr Prawko odpowiada: Film prezentuje D-6 “Przejście dla pieszych” wraz z tabliczką T-27 tzw. “Agatka”. Te znaki powinny uzmysłowić kierowcy, że zbliża się do przejścia dla pieszych, które jest często uczęszczane przez dzieci. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających. Oznacza, to że w każdej chwili można spodziewać się wbiegających na jezdnię dzieci. Z lewej strony na jezdnię wpada piłka. Dlatego należy spodziewać się, że za chwilę pojawi się dziecko, które nie bacząc na niebezpieczeństwo wybiegnie beztrosko na jezdnię. Dlatego kierowca powinien przewidzieć tę sytuację i rozpocząć wytracanie prędkości, aby móc zatrzymać się w razie potrzeby przed wybiegającym dzieckiem.

Skip to content