Pytanie: Czy w tej sytuacji należy zatrzymać się przed widoczną linią bezwzględnego zatrzymania – stop?

Dr Prawko odpowiada: Film przedstawia skrzyżowanie, na którym ruch kierowany jest sygnalizacją świetlną, emitującą sygnał zielony. Zgodnie z hierarchią ważności sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami, w związku z czym sygnał świetlny zielony powoduje sytuację jakoby znaków pionowych i poziomych w tej sytuacji nie było. Dlatego zatrzymanie na linii bezwzględnego zatrzymania mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pojazdów jadących z tyłu, których kierujący nie sprowadziliby się zatrzymania.

Skip to content