Pytanie: Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Przepisy prawa o ruchu drogowym nakładają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, które są wymienione w ustawie. Film prezentuje moment zbliżania się do przejścia dla pieszych (nie ma to w tym przypadku znaczenia, że widzimy zielone światło sygnalizatora), jak również do skrzyżowania. Obie te sytuacje wymuszają na kierowcy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.

Skip to content