Pytanie: Czy w tej sytuacji przy wjeżdżaniu na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Film prezentuje pojazd wyjeżdżający z pobocza na drogę twardą. Jest więc włączającym się do ruchu. Przepisy prawa o ruchu drogowym nakazują kierowcy włączającemu się do ruchu zachować szczególną ostrożność (art. 17 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym).

Skip to content