Pytanie: Czy w tej sytuacji skręcając w lewo masz zawsze pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu?

Dr Prawko odpowiada: Film prezentuje znak D-1 “droga z pierwszeństwem przejazdu”, ale pod nim znajduje się tabliczka T-6a wskazująca rzeczywisty przebieg pierwszeństwa (wskazuje na to grusza linia). Na tej tabliczce pierwszeństwo mają jadący w prawo na tym skrzyżowaniu, dlatego ustosunkowując się do tego pytania należy wskazać, że NIE.

Skip to content