Pytanie: Czy w tej sytuacji, w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni, masz obowiązek umożliwić wjazd pojazdowi ciężarowemu z przyczepą?

Dr Prawko odpowiada: Nowy przepis, który wszedł w życie niedawno nakłada na kierującego w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania,( a właśnie taka sytuacja przedstawiona jest na filmie) umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów (na filmie mamy zespół pojazdów), znajdującemu się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy. pojazdem

Skip to content