Pytanie: Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania?

Dr Prawko odpowiada: Możemy śmiało wjeżdżać na skrzyżowanie, gdyż sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi. Zachęcam spojrzeć na art. 5 ustawy prawo o ruchu drogowym, gdzie znajduje się opisana hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych.

Skip to content