W10_korytarz_200.jpg

Pytanie: Czy w wyjątkowej sytuacji np.ratowania życia, przy zachowaniu szczególnej ostrożności,możesz skorzystać z drogi pojazdu uprzywilejowanego?

Dr Prawko odpowiada: W żadnym wypadku nie można wjeżdżać na drogę dla służb ratowniczych, które są wymienione enumeratywnie w ustawie prawo o ruchu drogowym.

Skip to content