127D16_aorgbm.jpg

Pytanie: Czy widoczny trójkątny znak poziomy uprzedza Cię o miejscu na drodze, w którym występuje lub może występować niebezpieczeństwo?

Dr Prawko odpowiada: Wśród grupy znaków uzupełniających znajdują się między innymi symbole znaków pionowych w oznakowaniu poziomym. Tak jest w przypadku prezentowanej grafiki znak A-16 ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. Należy potraktować go jako ostrzeżenie, że zbliżamy się do miejsca, które służy pieszym do przekraczania jezdni. Niewątpliwie wizerunek znaku ostrzegawczego w wersji poziomej ma na celu szczególne zwrócenie uwagi kierowcy.

Skip to content