Pytanie: Czy widoczny znak ostrzega Cię o miejscu wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych?

Dr Prawko odpowiada: Film prezentuje znak D-21a „Policja”. Stosuje się go w celu wskazania siedziby jednostki policji i jest umieszczany w pobliżu siedziby. Wyjazd pojazdu uprzywilejowanego oznaczony jest tabliczką T-16a (w kolorze żółtym, wizerunkiem pojazdu i napisem WYJAZD.

Skip to content