219_1024x576.jpg

Pytanie: Czy wjeżdżając na widoczne skrzyżowanie o ruchu okrężnym masz pierwszeństwo względem uczestników ruchu znajdujących się już na tym skrzyżowaniu?

Dr Prawko odpowiada: Przed wjazdem na rondo widzimy dwa znaki. A-7 “ustąp pierwszeństwa” i C-12 “skrzyżowanie z ruchem okrężnym”. Ten pierwszy znak nakazuje nam ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się już po obwiedni ronda. Czyli ne mamy pierwszeństwa względem tych pojazdów.

Skip to content