Pytanie: Czy wjeżdżając z drogi gruntowej na drogę twardą, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Wyjeżdżając z drogi gruntowej na drogę twardą, włączamy się do ruchu. Przepisy prawa o ruchu drogowym nakazują kierowcy włączającemu się do ruchu zachować szczególną ostrożność (art. 17 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym).

Skip to content