Pytanie: Czy wjeżdżając z pola na drogę twardą masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?

Dr Prawko odpowiada: Wyjazd z pola na drogę na drogę twardą jest traktowany jako włączanie się do ruchu. Manewr ten nakłada na kierującego pojazdem obowiązek zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Skip to content