Pytanie: Czy zamierzając skręcić w lewo na tym skrzyżowaniu należy zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni?

Dr Prawko odpowiada: Film prezentuje jezdnie o dwóch pasach ruchu (po jednym dla każdego kierunku). Nie można więc zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni, gdyż wymagałoby to wjechania na pas ruchu przeznaczony do ruchu dla kierunku przeciwnego. W tej sytuacji należy zbliżyć się do środka osi jezdni, a nie lewej krawędzi jezdni.

Skip to content