1B123.jpg

Pytanie: Czy zawsze masz obowiązek zachowywać szczególną ostrożność, gdy przejeżdżasz obok autobusu szkolnego?

Dr Prawko odpowiada: Art. 57a ust. 2 prawa o ruchu drogowym mówi: “Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok autobusu szkolnego, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność”. Czyli zawsze musimy w takiej sytuacji zachować SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ.

Skip to content