1C207.jpg

Pytanie: Czy zażycie leków uspokajających i nasennych, może zaburzać u kierującego kontrolę toru jazdy?

Dr Prawko odpowiada: Grupy leków oddziaływujące bezpośrednio na centralny układ nerwowy należą do grupy benzodiazepin. Zażycie ich powoduje zakłącenie spraności psychomotorycznej (podobnie jak przy spożyciu alkoholu), następuje zaburzenie równowagi, koordynacji ruchowej,opóźniona reakcja na bodźce, zabudzenie pola widzenia (podwójne widzenie), a także senność. Wszystkie te czynniki są niebezpieczne dla percepcji kierującego pojazdem i wśród wielu negatywnych skutków, mogą doprowadzić do utratu kontroli nad torem jazdy.

Skip to content