v3_l1t1_03_012_pojecia012.jpg

Droga ekspresowa to droga dwu- lub jednojezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo. Przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca.

Skip to content