Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową, kierująca pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę, a także kierujący pojazdem należącej do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: a) „zakaz ruchu w obu kierunkach”, b) „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, c) „zakaz wjazdu autobusów”, d) „zakaz wjazdu motocykli”, e) „zakaz wjazdu motorowerów”, f) „zakaz postoju”, g) „zakaz postoju w dni nieparzyste”, h) „zakaz postoju w dni parzyste”, i) „strefa ograniczonego postoju”.

Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową, kierująca pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę, a także kierujący pojazdem należącej do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: a) „zakaz ruchu w obu kierunkach”, b) „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, c) „zakaz wjazdu autobusów”, d) „zakaz wjazdu motocykli”, e) „zakaz wjazdu motorowerów”, f) „zakaz postoju”, g) „zakaz postoju w dni nieparzyste”, h) „zakaz postoju w dni parzyste”, i) „strefa ograniczonego postoju”.

Skip to content