v3_l1t1_03_001_pojecia000_01.jpg

Prawo o ruchu drogowym – ustawa potocznie nazywana kodeksem drogowym – reguluje:
– zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, a pod pewnymi warunkami również w innych miejscach;
– zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu;
– wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
– zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.

Skip to content