v3_l1t1_13_095_ostroznosc003.jpg

Także podczas cofania, kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Przy tym manewrze na pewno trzeba mieć zapewnioną dobrą widoczność. W razie potrzeby należy skorzystać z pomocy innej osoby.

Skip to content