Umieszczona pod znakiem „zakaz skręcania w lewo” lub „zakaz skręcania w prawo”, tabliczka z napisem „Nie dotyczy”, wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.

Umieszczona pod znakiem „zakaz skręcania w lewo” lub „zakaz skręcania w prawo”, tabliczka z napisem „Nie dotyczy”, wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że zakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.

Skip to content