W strefie zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Ponadto w strefie zamieszkania zabrania się postoju pojazdów w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu, a kierujący wyjeżdżający ze strefy jest włączającym się do ruchu. Należy również pamiętać, że prędkość dopuszczalna w takim miejscu wynosi 20 km/h.

W strefie zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Ponadto w strefie zamieszkania zabrania się postoju pojazdów w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu, a kierujący wyjeżdżający ze strefy jest włączającym się do ruchu. Należy również pamiętać, że prędkość dopuszczalna w takim miejscu wynosi 20 km/h.

Skip to content