Znak informacyjny “koniec obszaru zabudowanego” oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

Znak informacyjny “koniec obszaru zabudowanego” oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

Skip to content