Znak informacyjny “opłaty drogowe” informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez pojazdy lub zespoły pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony oraz przez autobusy bez względu na dopuszczalną masę całkowitą.

Znak informacyjny “opłaty drogowe” informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez pojazdy lub zespoły pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony oraz przez autobusy bez względu na dopuszczalną masę całkowitą.

Skip to content