Znak informacyjny “strefa zamieszkania” oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Informuje ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Znak informacyjny “strefa zamieszkania” oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Informuje ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Skip to content