Znak “koniec zakazu wyprzedzania” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem “zakaz wyprzedzania”.

Znak “koniec zakazu wyprzedzania” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem “zakaz wyprzedzania”.

Skip to content