Znak zakazu “zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” zabrania wyprzedzania:a) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,b) ciągnikiem samochodowym,c) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Znak zakazu “zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” zabrania wyprzedzania:a) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,b) ciągnikiem samochodowym,c) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Skip to content