Znak “linia bezwzględnego zatrzymania – stop” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakiem pionowym “STOP”.

Skip to content