Znak “linia bezwzględnego zatrzymania” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, w związku ze znakiem pionowym “stój – kontrola celna”.

Znak “linia bezwzględnego zatrzymania” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, w związku ze znakiem pionowym “stój – kontrola celna”.

Skip to content