Znak „linia ostrzegawcza – naprowadzająca” stosuje się do ostrzegania kierujących pojazdami o zbliżaniu się do odcinka, przed którym zastosowano linie „linia jednostronnie przekraczalna – długa” lub „linia podwójnie ciągła”, i oznacza nakaz powrotu na prawy pas ruchu. Znak ten stosuje się na drogach dwukierunkowych o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h przed łukami poziomymi i pionowymi, które nie są z daleka widoczne przez kierujących, a także przed wysepkami rozdzielającymi pasy ruchu. W linii ostrzegawczej naprowadzającej co trzecia kreska zastąpiona jest strzałką.

Znak „linia ostrzegawcza – naprowadzająca” stosuje się do ostrzegania kierujących pojazdami o zbliżaniu się do odcinka, przed którym zastosowano linie „linia jednostronnie przekraczalna – długa” lub „linia podwójnie ciągła”, i oznacza nakaz powrotu na prawy pas ruchu. Znak ten stosuje się na drogach dwukierunkowych o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h przed łukami poziomymi i pionowymi, które nie są z daleka widoczne przez kierujących, a także przed wysepkami rozdzielającymi pasy ruchu. W linii ostrzegawczej naprowadzającej co trzecia kreska zastąpiona jest strzałką.

Skip to content