Znaki “strzałki kierunkowe” oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazywanych strzałką kierunkową.

Znaki “strzałki kierunkowe” oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazywanych strzałką kierunkową.

Skip to content