Znak nakazu “koniec minimalnej prędkości” oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem “prędkość minimalna” przestaje obowiązywać.

Znak nakazu “koniec minimalnej prędkości” oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem “prędkość minimalna” przestaje obowiązywać.

Skip to content