Znak nakazu “ruch okrężny”, występujący łącznie ze znakiem “ustąp pierwszeństwa”, oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym na to skrzyżowanie.

Znak nakazu “ruch okrężny”, występujący łącznie ze znakiem “ustąp pierwszeństwa”, oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym na to skrzyżowanie.

Skip to content