Znak “napis STOP” potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem pionowym “STOP”.

Skip to content