Znak „objazd w związku z zamknięciem drogi” wskazuje wyznaczony objazd. Jeżeli na znaku umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.

Skip to content