Znak „wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem” wskazuje, zgodnie ze strzałką, kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.

Skip to content