Znak zakazu “strefa ograniczonego postoju” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku. Zakaz ten nie dotyczy:- pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,- pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem „parking”, „parking – miejsce zastrzeżone”, „parking zadaszony” lub „strefa płatnego parkowania”,- pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,- autobusu szkolnego.

Skip to content