Znak zakazu „strefa ograniczonej prędkości” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Ponadto znak ten, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Znak zakazu „strefa ograniczonej prędkości” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Ponadto znak ten, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Skip to content