Znaki uzupełniające stosuje się w celu podania uczestnikom ruchu dodatkowych informacji ułatwiających orientację w terenie, uprzedzających o zakazach lub niebezpieczeństwach występujących za skrzyżowaniem lub sposobu poruszania się po drodze. Niektóre z nich stanowią uzupełnienie innych znaków, przekazujących podstawowe ustalenia dotyczące organizacji ruchu i nie są stosowane jako znaki samodzielne.

Znaki uzupełniające stosuje się w celu podania uczestnikom ruchu dodatkowych informacji ułatwiających orientację w terenie, uprzedzających o zakazach lub niebezpieczeństwach występujących za skrzyżowaniem lub sposobu poruszania się po drodze.

Skip to content