Znaki „zakaz zatrzymywania się” oraz „zakaz postoju”:a) dotyczą tej strony drogi (jezdnia, pobocze i chodnik), po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie;b) dotyczą również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy;c) nie dotyczą pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

Znaki „zakaz zatrzymywania się” oraz „zakaz postoju”:a) dotyczą tej strony drogi (jezdnia, pobocze i chodnik), po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie;b) dotyczą również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy;c) nie dotyczą pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

Skip to content