Eleanor Fitzgerald

Jednym z pierwszych etapów w drodze o wymarzone prawo jazdy jest  odbycie badań lekarskich oraz sprawdzenia predyspozycji psychologicznych pozostałe etapy zostały opisane w linku Jak zdać egzamin na prawo jazdy. Badania są wykonywane po to by stwierdzić czy kandydat na kierowcę jest zdolny do prowadzenia pojazdu. 

BADANIA PODSTAWOWE

W czasie badania uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia:

 • narządu wzroku,
 • narządu słuchu i równowagi,
 • układu ruchu,
 • układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego,
 • układu nerwowego, w tym padaczki,
 • obturacyjnego bezdechu podczas snu,
 • czynności nerek,
 • cukrzycy,
 • stanu psychicznego,
 • objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu (środków działających podobnie do alkoholu) lub jego (ich) nadużywanie,
 • stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami,
 • innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie
  w sytuacji kierowania pojazdami.

Lekarz może zlecić dodatkowe badania. Jednym z nich może być badanie psychologiczne. Jest ono przeprowadzane w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 

Takiemu badaniu również podlega: 

 • Kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osoba ubiegająca się o pozwolenia do kierowania tramwajem.
 • Kierujący pojazdem silnikowym skierowany, w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli
  a.kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
  b. przekroczył liczbę 24 punktów
 • Kierujący będący sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny.
 • Osoba skierowana przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polski, jeżeli jest ona przewidziana do szkolenia na kierowcę na potrzeby wojska.
 • Osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

PRZEBIEG BADANIA

Podczas badań psychologicznych kierowców, lub kandydatów na kierowców prowadzony jest wywiad, który ma na celu zebranie wszystkich niezbędnych informacji świadczących  o tym czy badany jest w stanie prowadzić pojazd czy nie. Zgromadzone dane łączone są z informacjami o stopniu sprawności psychomotorycznej oraz poznawczej osoby która poddawana jest badaniu oraz jej cechy osobowości, temperamentu. 

 

Zgodnie z dyrektywą Rady Wspólnoty Europejskiej praw jazdy nie wydaje się ani nie przedłuża się okresu ich ważności w przypadku osób ubiegających się o nie czy kierowców cierpiących na:

– poważne zaburzenia psychiczne, wrodzone lub spowodowane chorobą, urazem albo operacją neurochirurgiczną,

– poważny niedorozwój umysłowy,

– poważne zaburzenia zachowania spowodowane wiekiem; czy też zaburzenia osobowości mające negatywny wpływ na ocenę sytuacji, zachowanie lub zdolności adaptacyjne.

Niedopuszczenie osoby ubiegającej się o prowadzenie pojazdu z powodu nieodpowiednich predyspozycji psychicznej jest sposobem uniknięcia spowodowania przez badanego wypadku samochodowego. 

 

Zachęcam do zapoznania się z artykułem “Jak wybrać Ośrodek Szkolenia Kierowców

Polub też nas na Facebooku, udostępniamy dużo materiałów video i pomagamy zdać egzamin na Prawko!

Skip to content