IMG_0057d8org

Wyniki naszej ostatniej ankiety na facebook’u dobitnie świadczą o tym, że interpretowanie znaków zakazu potrafi przysporzyć Wam nieco problemów. Spieszymy z pomocą! Poniżej pytania, na które musicie umieć odpowiedzieć!

Pytanie egzaminacyjne:

Czy w tej sytuacji wolno Ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak / Nie 

Komentarz:

Znak “zakaz zawracania” zabrania kierującym wykonywania manewru zawracania od znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie.  Znak ten jednak nie zakazuje wykonania manewru skrętu w lewo. Możesz go wykonać!

Pytanie egzaminacyjne:

Czy ograniczenie prędkości określone tym znakiem obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania?

TakNie 

Komentarz:

W tej sytuacji mamy do czynienia ze znakiem „strefa ograniczonej prędkości”. Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Ponadto znak ten, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Pytanie egzaminacyjne:

Czy umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje?

TakNie

Komentarz:

Widoczna na zdjęciu, umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje. Nie pomyl jej z podobną tabliczką wskazującą odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje. Nie występują na niej czarne strzałki.

Pytanie egzaminacyjne:

Kierujesz pojazdem silnikowym. Czy ten znak zabrania Ci wyprzedzania pojazdów silnikowych jednośladowych?

TakNie 

Komentarz:

Znak zakazu “zakaz wyprzedzania” zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Należy pamiętać, że znak ten nie zakazuje wyprzedzania pojazdów niesilnikowych (pojazd zaprzęgowy), pojazdów jednośladowych (motocykl jednośladowy) oraz kolumny pieszych.

Pytanie egzaminacyjne:

Czy w tej sytuacji wolno Ci wjechać na zwężony odcinek jezdni, jeżeli nie wymusza to na nadjeżdżającym z przeciwka konieczności zatrzymania się?

TakNie

Komentarz:

Znak zakazu “pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” zakazuje kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony, do zatrzymania się. W widocznej sytuacji takiego ryzyka nie ma, a więc śmiało możesz jechać!

Skip to content