B4_MD_031

Egzamin państwowy kończy twoją drogę do prawa jazdy. Jest też jednym z najbardziej stresujących elementów całego procesu. Aby łatwo sobie z nim poradzić warto poznać rządzące nim reguły.

Jak się zapisać?

Zapisu na egzamin możesz dokonać na dwa sposoby:

 • W siedzibie ośrodka egzaminacyjnego – musisz mieć przy sobie otrzymany wcześniej numer PKK oraz dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej. W przypadku kategorii B prawa jazdy opłata za egzamin teoretyczny wynosi 30 zł , a za egzamin praktyczny 140 zł. Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy ośrodka egzaminacyjnego lub w okienku biura obsługi klienta. Dane do przelewu można odnaleźć na stronach internetowych poszczególnych WORD.
 • Przez Internet – w tym celu musisz zarejestrować się na stronie info-car.pl. Przygotuj numer PESEL i PKK, będą potrzebne w trakcie ustalania terminu. Po wybraniu ośrodka egzaminacyjnego i najlepszego dla Ciebie terminu opłać egzamin przy użyciu karty płatniczej (Visa lub MasterCard) lub e-przelewem. Przy płatności doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł. Po zakończeniu procedury otrzymasz potwierdzenie zapisu na wybrany termin egzaminu

Pamiętaj, że jeżeli chcesz przystąpić do części praktycznej egzaminu państwowego na pojeździe OSK, jesteś zobowiązany, za każdym razem, złożyć swój wniosek i oświadczenie Ośrodka Szkolenia Kierowców o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego Ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego. Możesz również wnioskować o uczestnictwo w egzaminie dodatkowego egzaminatora, który nadzoruje egzamin oraz o uczestnictwo w egzaminie praktycznym instruktora, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora. Nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym możesz również poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawisz się na egzamin w wyznaczonym terminie. W tym przypadku ośrodek egzaminowania wyznaczy nowy termin egzaminu.

Warunki przeprowadzenia egzaminu

Aby przystąpić do egzaminu musisz okazać jeden z dokumentów potwierdzających Twoją tożsamość. Za właściwy dokument uznaje się dowód osobisty, kartę pobytu, paszport. Do dokumentów tych można również zaliczyć prawo jazdy, jeżeli takowe posiadasz. Egzaminator odmówi przeprowadzenia egzaminu państwowego w następujących sytuacjach:

 • jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin,
 • jeżeli osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin odmówiła poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu,
 • jeżeli osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
 • jeżeli osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia (np. obowiązkowa jazda w okularach),
 • jeżeli osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin nie okazała prawa jazdy (dotyczy sytuacji podwyższenia posiadanej kategorii),
 • jeżeli osoba egzaminowana zgłaszająca się na egzamin jest niepełnosprawna i nie podstawiono do egzaminu pojazdu przystosowanego dla niej lub pojazdu bez sprzęgła (w przypadku przystąpienia do egzaminu na pojazd z automatyczną skrzynią biegów),
 • jeżeli nie jest możliwe potwierdzenie danych dotyczących instruktora, tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego, mającego brać udział w części praktycznej egzaminu państwowego lub nie zgłosił się on na egzamin,
 • jeżeli warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają przeprowadzanie egzaminu,
 • jeżeli stwierdzono awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego sprawnym pojazdem.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie wyświetlony.