057

Wyobraź sobie, że nagle znalazłeś się na ringu bokserskim, a w drugim narożniku znajduje się Mike Tyson. Jak duże masz szanse na zwycięstwo? Prawdopodobieństwo jest podobne jak w przypadku zderzenia samochodu osobowego z pociągiem. Sama lokomotywa może ważyć nawet 100 ton, a droga zatrzymania pociągu jest znaczna. Dlatego chcąc cało i zdrowo przejechać przez przejazd kolejowy musisz zachować szczególną ostrożność oraz bezwzględnie stosować się do poniższych zasad:

1. Upewnij się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Pełne zatrzymanie pojazdu w miejscu do tego wyznaczonym wymagane jest w przypadku oznakowania przejazdu znakiem B-20 „STOP”. Ponadto, przed wjazdem na przejazd kolejowy, zmień bieg na niższy, aby nie robić tego na przejeździe.

2. Jedź z taką prędkością, abyś mógł/mogła zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Pod żadnym pozorem nie wjeżdżaj na przejazd kolejowy, gdy nastąpiło opuszczanie lub podnoszenie zapór. Jazdę kontynuować możesz dopiero gdy podnoszenie zapór zostało zakończone.

4. Nie wjeżdżaj na przejazd kolejowy, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Nie chcesz przecież utknąć na środku torów.

5. Nie wyprzedzaj na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.

6. Nie omijaj pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

7. Jeżeli twój pojazd utknie (zepsuje się) na przejeździe kolejowym, musisz niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie
jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

PAMIĘTA J!!!
W starciu z pociągiem nie masz szans, a uniknięcie zderzenia zależy niemal wyłącznie od Ciebie.
Na tory wjeżdżaj wtedy, kiedy masz absolutną pewność, że nie zbliża się pojazd szynowy.

Skip to content