L6T1_064

1 października 2018 roku uroczyście odtrąbiono wejście w życie nowych przepisów, dzięki którym kierowcy nie muszą już posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Uprawnione służby podczas kontroli mogą zweryfikować te dane w systemie CEPIK. Wszystko wskazuje na to, że w ślad za zmianami w przepisach nie podążyły zmiany w państwowej bazie pytań egzaminacyjnych. Znajdują się w niej pytania wprost odwołujące się do obowiązku posiadania wyżej wymienionych dokumentów. W świetle aktualnych przepisów wprowadzają one w błąd. Zwróciliśmy się z zapytaniem do Ministerstwa Infrastruktury prośbą o wyjaśnienie kwestii funkcjonowania tych pytań w bazie – póki co czekamy na odpowiedź. Dopóki sytuacja nie zostanie jednoznacznie wyjaśniona przedstawiamy Wam “problematyczne” pytania wraz z przypisanymi do nich prawidłowymi odpowiedziami. Uważajcie na nie podczas egzaminu.

Pytanie egzaminacyjne:

Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym z przyczepą lekką?

A) Prawo jazdy kategorii B1.
B) Prawo jazdy kategorii B z wpisanym kodem 96. 
C) Dowód rejestracyjny samochodu i przyczepy. 

Pytanie egzaminacyjne:

Jakie dokumenty musi zgodnie z przepisami mieć przy sobie kierujący samochodem osobowym zarejestrowanym w Polsce?

A) Musi posiadać kartę pojazdu.
B) Musi posiadać umowę kupna pojazdu. 
C) Musi posiadać dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe. 

Pytanie egzaminacyjne:

Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym z przyczepą?

A) Dowód rejestracyjny przyczepy. 
B) Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia Autocasco. 
C) Dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczenia NW. 

Pytanie egzaminacyjne:

Jakie dokumenty masz obowiązek okazać na żądanie policjanta kierując samochodem osobowym z przyczepą lekką?

A) Prawo jazdy kat. B1 i dowód rejestracyjny przyczepy. 
B) Prawo jazdy kat. B i zaświadczenie o przeglądzie technicznym przyczepy. 
C) Dowód rejestracyjny samochodu osobowego i przyczepy. 

Pytanie egzaminacyjne:

Jaki dokument musi obowiązkowo mieć przy sobie kierujący samochodem osobowym z przyczepą?

A) Dowód rejestracyjny przyczepy. 
B) Książkę gwarancyjną przyczepy. 
C) Potwierdzenie opłacenia ubezpieczenia AC. 

Pytanie egzaminacyjne:

Jakie dokumenty masz obowiązek posiadać kierując samochodem osobowym?

A) Dowód rejestracyjny pojazdu.
B) Ważne ubezpieczenie Autocasco.
C) Zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego pojazdu. 

Pytanie egzaminacyjne:

Który z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie, kierując samochodem osobowym?

A) Dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC. 
B) Dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia Autocasco. 
C) Kartę pojazdu. 

 

Skip to content