L6T1_064

1 października 2018 roku uroczyście odtrąbiono wejście w życie nowych przepisów, dzięki którym kierowcy nie muszą już posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Uprawnione służby podczas kontroli mogą zweryfikować te dane w systemie CEPIK. Wszystko wskazuje na to, że w ślad za zmianami w przepisach nie podążyły zmiany w państwowej bazie pytań egzaminacyjnych. Znajdują się w niej pytania wprost odwołujące się do obowiązku posiadania wyżej wymienionych dokumentów. W świetle aktualnych przepisów wprowadzają one w błąd. Zwróciliśmy się z zapytaniem do Ministerstwa Infrastruktury prośbą o wyjaśnienie kwestii funkcjonowania tych pytań w bazie – póki co czekamy na odpowiedź. Dopóki sytuacja nie zostanie jednoznacznie wyjaśniona przedstawiamy Wam „problematyczne” pytania wraz z przypisanymi do nich prawidłowymi odpowiedziami. Uważajcie na nie podczas egzaminu.

Pytanie egzaminacyjne:

Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym z przyczepą lekką?

A) Prawo jazdy kategorii B1.
B) Prawo jazdy kategorii B z wpisanym kodem 96. 
C) Dowód rejestracyjny samochodu i przyczepy. 

Pytanie egzaminacyjne:

Jakie dokumenty musi zgodnie z przepisami mieć przy sobie kierujący samochodem osobowym zarejestrowanym w Polsce?

A) Musi posiadać kartę pojazdu.
B) Musi posiadać umowę kupna pojazdu. 
C) Musi posiadać dowód rejestracyjny pojazdu lub pozwolenie czasowe. 

Pytanie egzaminacyjne:

Który z dokumentów jesteś obowiązany mieć przy sobie, kierując samochodem osobowym z przyczepą?

A) Dowód rejestracyjny przyczepy. 
B) Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia Autocasco. 
C) Dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczenia NW. 

Pytanie egzaminacyjne:

Jakie dokumenty masz obowiązek okazać na żądanie policjanta kierując samochodem osobowym z przyczepą lekką?

A) Prawo jazdy kat. B1 i dowód rejestracyjny przyczepy. 
B) Prawo jazdy kat. B i zaświadczenie o przeglądzie technicznym przyczepy. 
C) Dowód rejestracyjny samochodu osobowego i przyczepy. 

Pytanie egzaminacyjne:

Jaki dokument musi obowiązkowo mieć przy sobie kierujący samochodem osobowym z przyczepą?

A) Dowód rejestracyjny przyczepy. 
B) Książkę gwarancyjną przyczepy. 
C) Potwierdzenie opłacenia ubezpieczenia AC. 

Pytanie egzaminacyjne:

Jakie dokumenty masz obowiązek posiadać kierując samochodem osobowym?

A) Dowód rejestracyjny pojazdu.
B) Ważne ubezpieczenie Autocasco.
C) Zaświadczenie z dodatkowego badania technicznego pojazdu. 

Pytanie egzaminacyjne:

Który z dokumentów masz obowiązek posiadać przy sobie, kierując samochodem osobowym?

A) Dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC. 
B) Dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia Autocasco. 
C) Kartę pojazdu. 

 

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie wyświetlony.