Pyt_egz_6

Na dobry początek tygodnia mamy dla Was pytanie egzaminacyjne, które pozornie nie wydaje się trudne, ale często macie problem z wyborem poprawnej odpowiedzi.

Czy w tej sytuacji zatrzymanie pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa, powinno nastąpić każdorazowo przed znakiem „STOP”?

TAK / NIE

W tym przypadku kluczowa jest  znajomość znaczenia i interpretacji znaku B-20 “Stop”. Otóż oznacza on:

  1. zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
  2. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Co istotne zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

A zatem zatrzymanie nie musi każdorazowo następować przed znakiem.

Skip to content