Pyt_egz_4

Pytanie egzaminacyjne prawo jazdy kat.B

Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem?

TakNie 

Duża część osób sugeruje się ograniczeniem masy pojazdu zdefiniowanym na widocznym znaku uprzedającym F-6 i mylnie zakłada, że wjazd w widoczną po prawej stronie drogę pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony jest zabroniony. Jednakże zakaz zdefiniowany jest za pośrednictwem znaku B-5 “Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, który dotyczy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. Nie dotyczy natomiast samochodów osobowych, a taki właśnie pojazd przywołany jest w treści pytania. Prawidłowa odpowiedź brzmi zatem – “TAK”.

Zobacz poprzednie pytanie z serii, kliknij teraz tutaj

Skip to content