początek strefy

Nowe znaki informacyjne! 29 sierpnia weszło w życie rozporządzenie dodające 2 nowe pionowe znaki:

D‑54 „strefa czystego transportu” – oznacza wjazd do strefy czystego transportu.

strefa czystego transportu

D‑55 „koniec strefy czystego transportu” – oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.

koniec strefy czystego transportu

Strefy czystego transportu to rozwiązanie wprowadzone ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z tą ustawą w gminach liczących powyżej 100 000 mieszkańców, na śródmiejskich drogach gminnych można ustanowić strefę czystego transportu. Działania te mają na celu zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń związanych z transportem na zdrowie ludzi i środowisko.

Do strefy czystego transportu bez ograniczeń będą mogły wjeżdżać tylko samochody: elektryczne, napędzane wodorem, napędzane gazem ziemnym.

Warto zwrócić uwagę, że w obecnej sytuacji tworzenie takich stref może ograniczać dostęp do centrów miast pojazdom szkoleniowym i egzaminacyjnym.

Strefa czystego transportu może zostać utworzona na mocy uchwały rady gminy. Gmina może wprowadzić w strefie dodatkowe wyjątki ponad te, które przewiduje już sama ustawa np. dla służb mundurowych czy autobusów szkolnych. W takich strefach będą mogły też obowiązywać dodatkowo opłaty za wjazd lub postój.

Zobacz inne znaki informacyjne, zobacz kiedy są stosowane, kliknij ➡ znaki drogowe.

 

Skip to content