Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Warszawa oddział Radarowa jest placówką dającą możliwość przyszłym kierowcom zdawania egzaminów państwowych teoretycznych oraz praktycznych.

Godziny funkcjonowania:

Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest od poniedziałku do soboty od godziny 7:00 do 15:00.

Cennik:

Opłaty za egzamin są takie same jak w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

Informacja o rezygnacji:

Zgodnie z Rozporządzeniem Dziennik Ustaw z 2013 r. poz.476 rezygnacji z egzaminu, bez poniesienia konsekwencji finansowych można dokonać:

W formie pisemnej złożonej osobiście lub przesłanej drogą pocztową na adres ośrodka – za datę zgłoszenia rezygnacji uznaje się datę doręczenia.

W przypadku, gdy zgłoszenie rezygnacji nastąpi nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym egzaminem, opłata za egzamin podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.

W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4 (§ 11.1 ust. 6 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 232).

Osoba egzaminowana może złożyć pisemny wniosek o przesłanie swoich dokumentów egzaminacyjnych do innego Ośrodka lub Miejsca Egzaminowania.

https://www.word.waw.pl/egzaminy/rezygnacja-z-egzaminu

Informacja o skargach i reklamacjach:

https://www.word.waw.pl/egzaminy/procedura-odwolawcza

Skip to content